Träningskort

Träningskortet är gratis för medlemmar som betalat den högre medlemsavgiften (2000 kronor per familj och år). Men för att få träningskort så ska man först ha utfört arbetsuppgifter enligt nedan som ger minst 10 poäng under föregående säsong. En medlem måste vara minst 13 år fyllda för att kunna tjäna in poäng till sin familj. Poängen ska tjänas in under en och samma säsong, poängen nollställs vid årsskiftet.

Poäng ges enligt följande:

Städdag2 poäng
Funktionär
vid tävling
Heldag, ca. 8-18
Halvdag
Kvällstävling 17-20
3 poäng
2 poäng
1 poäng

För att få träningskort (träna gratis) krävs att familjen tjänat in 10 poäng under föregående säsong.
Första säsongen som ny medlem får familjen träningskort utan att ha utfört arbetsuppgifterna i förväg, man förväntas dock utföra uppgifterna under första säsongen.

Den som blir ny medlem den 1 augusti eller senare under året räknas som ny medlem nästa säsong med avseende på träningskort och får därmed träningskort nästa säsong.