Träning

Banan är alltid öppen för träning med egen kart tisdagar och torsdagar från kl 17.00 till kl 20.00 och söndagar kl 10.00 till kl 15.00 under april till september, och fortsätter på endast söndagar till in i november så länge vädret tillåter. På skolloven kan ytterligare tillfällen tillkomma – håll utkik efter medlemsutskick och i klubbens sociala media! Undantag enligt nedanstående restriktioner.

Miljö och bygglovsnämnden i Järfälla Kommun beslutade 2012-11-27 att vi inte får bedriva bullrande verksamhet på banan under följande dagar: långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk, valborgsmässoafton, 1:a maj, kristi himmelfärdsafton, kristi himmelfärdsdagen, pingstafton, pingstdagen, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag. Dessa dagar är därför banan stängd för träning.

Järfälla MK har försäkrat att det kommer finnas en träningsvakt så att banan kan vara öppen för träning vid varje träningstillfälle enligt ovan.

Träningsavgifter

För medlem i Järfälla MK som betalat medlemsavgift för kategori Karting: 150:- per kvällsträning, tisdag eller torsdag och 200:- per träningsdag, söndag.

För dig som inte är medlem i Järfälla MK: 250:- per kvällsträning, tisdag eller torsdag och 350:- per träningsdag, söndag.

Medlem som har träningskort är berättigad till fri träning under året. Vid registrering för träning kontrolleras det i medlemsregistret om medlemmen har träningskort.

Regler för träning

Alla hjälper till och ser till att aktiviteten på banan sker under säkra oh kontrollerade former

Alla som tränar måste ha gällande tävlingslicens. Den som saknar licens måste köpa en “Prova Bilsport”-licens från SBF via appen “Svensk Bilsport”. Licensen ska alltid visas upp för träningsvakten. Tänk på att licensen är giltig först när medlemsavgiften i klubben licensen är registrerad för är betalad fullt ut.

Innan du börjar träna ska du anmäla dig i hos träningsvakten samt betala träningsavgiften enligt ovan.

SBF:s regler gäller och skall tillämpas fullt ut
Åldersregler och tekniska regler för respektive klass skall ovillkorligen efterföljas
Alla kartar som används ska uppfylla gällande säkerhetskrav.
Förarens personliga utrustning skor, overall, handskar och att hjälm ska vara av godkänd typ.

Träningsvakten har befogenheter motsvarande tävlingsledare och teknisk chef och är den som bestämmer vem som skall åka på banan och hur. Viktigaste uppgiften är att träningen sker på ett säkert sätt och att de som tränar känner sig trygga och välkomna till banan.

Träningsvakten har också klubbens fulla stöd att tillrättavisa eller avvisa förare som inte följer uppmaningar eller har så bristfällig utrustning att den är olämplig att träna med.

Du som tränar ser förstås till att bandepån under träning är tom på folk, det är heller inte meningen att den skall fungera som uppställningsplats för kartar. All mekning skall ske i stora depån eller direkt i anslutning till egen container.

Inga fordon ska finnas parkerade i bandepån, mer än för att lasta och lossa. Använd grusdepån.

Träning skall ske klassvis i pass om 10 min enl. nedanstående grundregel.
• Cadetti skall alltid träna ensamma.
• Micro, Mini och Junior 60 tränar tillsammans
• Junior 125, Senior 125, OK, OKJ, Rotax DD2 och KZ2 tränar tillsammans.
• OK, OKJ och KZ2 skall ges möjlighet att träna för sig om det är många stora bilar.

Antalet bilar samtidigt på banan får aldrig överstiga
• Cadetti 15 st
• Övriga 30 st
Är det fler bilar så måste en uppdelning ske.

Tack för att du ställer upp och underlättar för den som är träningsvakt.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta Träningsansvarig eller någon i styrelsen. Regler för träningskort finner du här.