Licenskurser

För att få träna och tävla i Karting krävs att man har en tävlingslicens utfärdad av Svenska Bilsportförbundet, SBF. Då Järfälla MK arrangerar tävlingar behövs det funktionärer och för många poster krävs att man har en funktionärslicens utfärdad av SBF. Licenskurserna som Järfälla MK arrangerar är både för dig som ska börja köra Kart och för dig som ska jobba som funktionär vid våra tävlingar.

Officiell information från Svenska bilsportförbundet, SBF, hittar du här: https://www.sbf.se/forbundet/licenser/.

Licenskurser 2024

  • 11/02
  • 3/03
  • 7/04
  • 5/05

Så snart vi har satt datum för fler kurser så kommer de att publiceras här. Håll utkik eller kontakta ansvarig, se Styrelse och kontaktpersoner, också för bokning av kurs.

Uppklassning av förares debutantlicens till nationell

När du deltagit i tre tävlingar kan du klassa upp din debutantlicens till nationell licens.

  1. Hämta licensblankett på https://www.sbf.se/forbundet/licenser/blanketter välj Ansökan o. ändring av tävlingslicens.
  2. Fyll i personuppgifter inkl. underskrifter på både förare och i förekommande fall målsman
  3. Under Licenstyp fyll i ett kryss i Karting- NAT
  4. Under Utbildning fyll i kryss på debutanttävling genomförd, ange datum för senaste tävling samt skriv i de tre tävlingar som körts.
  5. Scanna in och maila till styrelsemedlem Järfälla MK eller licensansvarig (foto duger ej, scanna på kopiator eller liknande.)

Ansvarig ledare och Funktionärslicens

Klubben är alltid i stort behov av funktionärer med licens för att kunna driva aktiviteter och tävlingar på ett säkert och smidigt sätt. Förutom att det är roligt att vara funktionär och att aktivt bidra till klubben har du också här en fin möjlighet att samla poäng till träningskort.

SBF har en webbaserad plattform för licensiering och det rekommenderas starkt att alla som vill och kan går igenom de kurser som är tillgängliga där. Det är gratis och tar bara ett par timmar i anspråk att ta alla licenser som krävs för att vara verksam som ansvarig ledare och funktionär upp till nivå Grund/C i Tävlingsledning och Teknik. Inga krav på förkunskaper. Se https://utbildning.sbf.se/.