Instruktion registrera deltagare på träning

Förberedelser innan träningen, åtminstone två veckor innan träningstillfället

 1. Se till att du har en personlig inloggning som är knuten till dig i medlemsregistret.
 2. Kontrollera familjens data i medlemsregistret på medlemssidan, det är viktigt att det
  finns fullständiga personnummer för personer i familjen som ska noteras som
  träningsvakter.

Innan träningen börjar

 1. Räkna kassan innan träningen, skriv in beloppet när du skapar träningen i punkt 8 nedan.
 2. Starta datorn, vänta med att slå på etikettskrivaren tills datorn startat.
 3. Slå på etikettskrivaren, etikettprogrammet startar automatiskt.
 4. Skapa en etikett med JMK följt av dagens datum, t.ex. ”JMK 2014-08-26”.
 5. Start Internet Explorer.
 6. Logga in på medlemssidorna med dina personliga inloggningsuppgifter.
 7. Välj länken ”Registrera deltagare på träning m m” under ”Träning m m”.
 8. Skapa en ny träning i andra rutan på skärmen genom att välja typ av aktivitet, skriv in
  dagens datum, skriv in personnummer för träningsvakterna, skriv in ingående växelkassa, lämna
  beskrivningen tomt. Du kan även skanna in personnumret från körkort eller licens med
  streckkodsläsaren. Tryck på knappen ”Spara” när alla fält är uppdaterade.

Registrering av förare som ska träna

 1. Be att få förarens tävlingslicens eller legitimation om föraren ska köpa en PR-licens.
 2. Klicka i rutan för licensnummer och skanna in licensnummer/personnummer från
  baksidan av licensen eller legitimationen med streckkodsläsaren.
 3. Välj klass.
 4. Skriv in startnummer.
 5. Markera PR-licens om föraren ska köpa en sådan.
 6. Tryck på knappen ”Addera”.
 7. Ett fönster med information om hur mycket föraren ska betala visas.
 8. När du tagit betalt klickar du på knappen ”Fortsätt”.
 9. Skriv ut en etikett i etikettprogrammet och instruera föraren att etiketten ska sitta på
  rattkåpan under startnummret.

När du blir utloggad

 1. Inloggningen blir inaktiv efter ett tag och då dyker inloggningsrutan upp igen. Logga in
  på nytt och fortsätt med registreringen.
 2. Normalt ska dagens träning dyka upp efter en ny inloggning, om så inte sker klickar
  du på ”Skapa ny träning”, väljer dagens träning och trycker på knappen ”Välj”.

När träningen avslutats

 1. Längst ner på sidan finns summeringar av hur mycket som betalats in i träningsavgifter
  samt avgifter för PR licenser, dessa belopp förs automatiskt över till redovisningen i PC’n.

Redovisning

 1. Räkna kassan och skriv upp hur mycket pengar som finns i kassan efter träningen.
 2. Klicka på knappen Redovisa, som finns på PC’n. Då kommer du till sidan där redovisningen
  för dagens träning ska fyllas i. Rubrikerna du ser är som på bilden i exemplet nedan;
 3. De två första rubrikerna, Beloppen för Träningsavgifter och PR liceser förs automatiskt in i
  redovisningen på PCn (de kommer från de träningsregistreringar som skett vid
  träningstillfället)
 4. Lägg in kassasaldot du hade vi dagens början ”Ingående växelkassa”
 5. Räkna kassan och lämna ca 1500 kronor till nästa träning, överskottet noterar du i raden
  ”Insättning” dessa pengar ska du sätta in på klubbens Bankgiro 138-0872 snarast möjligt.
 6. Ta fram dagens kortbetalningar, och kontanttransaktioner om du använt den funktionen,
  med Izettle. Använd funktionen ”Detaljerad rapport”.
  Kontrollera att beloppen från iZettle stämmer med de som räknas fram i redovisningen.
 7. Lägg in totala beloppet du tagit emot via kortbetalningar under rubriken ”Kortbetalning”, det
  beloppet finner du på rapporten från iZettle.
 8. Om du gjort inköp till cafeterian, eller städmaterial t.ex., och betalat ur kassan, lägger du in
  det beloppet under ”Inköp med pengar ur kassan” Se till att skicka in kvitto till klubben.
 9. Lägg in hur mycket pengar du låter ligga kvar i kassan som växelkassa till nästa träning
  (ca. 1500) under rubriken ”Utgående växelkassa”
 10. Välj vem av träningsvakterna som kommer att vara den som sköter inbetalningen, med
  hjälp av drop down menyn.
 11. Spara!
 12. Nu skapas en faktura som registreras på den av träningsvakterna som man valt ovan.
  Fakturan är på det belopp som räknats fram enligt ovan. Fakturan kan du skriva ut senare,
  hemma, och referera till när du sätter in pengarna. Gå in på medlemssidorna och till dina
  uppgifter i medlemsregistret. Där finner du fakturan.
 13. Lås däckskedjan.
 14. Se till att cafeterian lämnas ren och snygg (se städning)
 15. Om något är oklart, ring föreningens kassör. (se hemsidan, under Styrelsen)